ประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ดูเหมือนประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีความคุ้มครองใกล้เคียงและซ้ำซ้อนกับประกันชีวิตหรือเปล่า ? ขอชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจโดยง่ายว่า ประกันภัยอุบัติเหตุนี้ เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคลุมครองเพิ่มเติม ต่างจากประกันอื่น ๆ โดยเฉพาะการดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะ

ข้อดีที่คุณต้องตระหนักในการซื้อประกันอุบัติเหตุ คือ ประกันนี้มีไว้ช่วยคุ้มครองดูแลคุณในทุกย่างก้าวในชีวิตประจำวัน หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ผู้เอากรมธรรม์ก็จะมีเงินสำรองจ่ายรักษาพยาบาล ไม่ต้องทุบกระปุก ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่าย และยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่สุดสวิงริงโก้ แม้จะมีประกันอุบัติเหตุดูแล แต่อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ

“การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต”
กล่าวง่าย ๆ แบบฉบับเข้าใจในไม่กี่วินาที ประกันอุบัติเหตุ คือ กรมธรรม์ที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเมื่อ ประสบอุบัติเหตุ ความเสี่ยงพื้นฐานของบุคคลทั่วไป

หากมีความจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทฯ ประกันก็จะสำรองจ่ายค่ารักษาให้ก่อน ช่วยเหลือฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา (หากเข้าโรงพยาบาลที่ร่วมในโครงการ)
ถ้าร้ายแรงถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิต ทางบริษัทประกันจะเข้ามาดูแลค่าใช้จ่าย และจ่ายค่าสินไหมทดทนให้กับผู้ซื้อกรมธรรม์เช่นกัน
นอกจากนี้ยังคุ้มครองถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย โดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็กรมธรรม์ก็ดูแล ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อ หรือไม่รับประกันภัยส่วนนี้ได้

นอกจากดูความคุ้มครองแล้ว ลองเช็คดูว่าวงเงินชดเชยในกรณีต่างๆ จ่ายเงินชดเชยที่เพียงพอหรือไม่ หากประกันสุขภาพที่มีอยู่ยังไม่มีความคุ้มครองที่เพื่อนๆต้องการ กรณีคุ้มครองที่มีอยู่ไม่ครอบคลุม หรือวงเงินคุ้มครองน้อยเกินไป กลัวว่าจะไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง การซื้อความคุ้มครองจาก PA ไว้ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่แน่นอน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้น สิ่งที่ตามมาคือความเสียหายทางร่างกาย ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระกระทันหัน และอาจต้องสูญเสียรายได้จากการหยุดทำงานเพื่อพักรักษาตัว การทำ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะช่วยเตรียมความพร้อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้เพื่อนๆได้มากเลยล่ะ